Nhiều đà tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Công nhân tại một nhà máy ở tỉnh Thái Nguyên.  Ảnh: AFP
Công nhân tại một nhà máy ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: AFP
Công nhân tại một nhà máy ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: AFP
Lên top