Nhiều chuyển biến tích cực nhờ tiêm chủng COVID-19

CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn về khẩu trang với người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ hôm 13.5. Nguồn: AFP
CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn về khẩu trang với người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ hôm 13.5. Nguồn: AFP
CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn về khẩu trang với người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ hôm 13.5. Nguồn: AFP
Lên top