Nhiều ca COVID-19 liên quan học đường, Nhật Bản sẽ đóng cửa 1.600 trường

Một số ca nhiễm COVID-19 ở Hokkaido có liên quan tới các trường học, gồm học sinh, giáo viên, tài xế xe buýt trường học và nhân viên nhà ăn. Ảnh: Reuters.
Một số ca nhiễm COVID-19 ở Hokkaido có liên quan tới các trường học, gồm học sinh, giáo viên, tài xế xe buýt trường học và nhân viên nhà ăn. Ảnh: Reuters.
Một số ca nhiễm COVID-19 ở Hokkaido có liên quan tới các trường học, gồm học sinh, giáo viên, tài xế xe buýt trường học và nhân viên nhà ăn. Ảnh: Reuters.
Lên top