Nhiệt độ tăng kỷ lục, toàn bộ thị trấn ở Canada chìm trong biển lửa

Nhiệt độ ở thị trấn Lytton 3 ngày liên tiếp đứng ở 49 độ C, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại, khiến toàn bộ thị trấn chìm trong lửa. Ảnh: Cơ quan Phòng chống Cháy rừng British Columbia
Nhiệt độ ở thị trấn Lytton 3 ngày liên tiếp đứng ở 49 độ C, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại, khiến toàn bộ thị trấn chìm trong lửa. Ảnh: Cơ quan Phòng chống Cháy rừng British Columbia
Nhiệt độ ở thị trấn Lytton 3 ngày liên tiếp đứng ở 49 độ C, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại, khiến toàn bộ thị trấn chìm trong lửa. Ảnh: Cơ quan Phòng chống Cháy rừng British Columbia
Lên top