Nhiệt độ giảm xuống 5 độ C, người Nhật Bản tắm nước đá, cầu hết dịch COVID

Nhật Bản đang trải qua đợt tuyết rơi dày trên khắp đất nước. Ảnh: AFP
Nhật Bản đang trải qua đợt tuyết rơi dày trên khắp đất nước. Ảnh: AFP
Nhật Bản đang trải qua đợt tuyết rơi dày trên khắp đất nước. Ảnh: AFP
Lên top