Nhiễm siêu biến thể Omicron có các triệu chứng bất thường nào?

Nhiễm biến thể Omicron có các triệu chứng bất thường nhưng nhẹ. Ảnh: AFP
Nhiễm biến thể Omicron có các triệu chứng bất thường nhưng nhẹ. Ảnh: AFP
Nhiễm biến thể Omicron có các triệu chứng bất thường nhưng nhẹ. Ảnh: AFP
Lên top