Nhiễm COVID-19, người đàn ông Nhật Bản cố tình đi bar

Một Izakaya ở Nhật Bản. Ảnh: Matcha
Một Izakaya ở Nhật Bản. Ảnh: Matcha
Một Izakaya ở Nhật Bản. Ảnh: Matcha
Lên top