Nhật tố Trung Quốc lợi dụng đại dịch thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch để thay đổi nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ảnh: Kyodo
Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch để thay đổi nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ảnh: Kyodo
Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch để thay đổi nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ảnh: Kyodo
Lên top