Nhật thực toàn phần và siêu trăng non kỳ thú cùng diễn ra cuối tuần này

Nhật thực năm 2019 quan sát từ đài quan sát La Silla ở Chile. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Nhật thực năm 2019 quan sát từ đài quan sát La Silla ở Chile. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Nhật thực năm 2019 quan sát từ đài quan sát La Silla ở Chile. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top