Nhật hoàng Naruhito bắt đầu nghi lễ đăng quang trong mưa nặng hạt

Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Mainichi.
Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Mainichi.
Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Mainichi.
Lên top