Nhật hoàng Akihito bắt đầu các lễ nghi thoái vị

Nhật hoàng Akihito bắt đầu nghi lễ thoái vị trong ngày 30.4. Ảnh: AP.
Nhật hoàng Akihito bắt đầu nghi lễ thoái vị trong ngày 30.4. Ảnh: AP.
Nhật hoàng Akihito bắt đầu nghi lễ thoái vị trong ngày 30.4. Ảnh: AP.
Lên top