Nhật hoàng Ahikito chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.
Lên top