Nhật Bản viện trợ Việt Nam thêm gói 13 tỉ đồng ứng phó COVID-19

Bà Iwama Nozomi, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam (giữa, bên trái, sát máy) trao tặng hệ thống sinh học phân tử tự động Cobas 6800 cho TS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (đứng giữa, bên phải, sát máy) với sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế cùng các cán bộ phụ trách hai bên. Ảnh: JICA
Bà Iwama Nozomi, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam (giữa, bên trái, sát máy) trao tặng hệ thống sinh học phân tử tự động Cobas 6800 cho TS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (đứng giữa, bên phải, sát máy) với sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế cùng các cán bộ phụ trách hai bên. Ảnh: JICA
Bà Iwama Nozomi, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam (giữa, bên trái, sát máy) trao tặng hệ thống sinh học phân tử tự động Cobas 6800 cho TS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (đứng giữa, bên phải, sát máy) với sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế cùng các cán bộ phụ trách hai bên. Ảnh: JICA
Lên top