Nhật Bản viện trợ Việt Nam hơn 4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Xét nghiệm virus COVID-19 (nCoV). Ảnh: Tân Hoa Xã
Xét nghiệm virus COVID-19 (nCoV). Ảnh: Tân Hoa Xã
Xét nghiệm virus COVID-19 (nCoV). Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top