Nhật Bản và Singapore: Khách mời danh dự trong Quốc khánh Pháp 2018

Đại diện quân đội Singapore và Nhật Bản, khách mời danh dự của Quốc Khánh Pháp, diễu hành trên đại lộ Champs-Elysée, Paris, ngày 14.7.2018. Ảnh: Reuters
Đại diện quân đội Singapore và Nhật Bản, khách mời danh dự của Quốc Khánh Pháp, diễu hành trên đại lộ Champs-Elysée, Paris, ngày 14.7.2018. Ảnh: Reuters
Đại diện quân đội Singapore và Nhật Bản, khách mời danh dự của Quốc Khánh Pháp, diễu hành trên đại lộ Champs-Elysée, Paris, ngày 14.7.2018. Ảnh: Reuters
Lên top