Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo "bằng mọi giá"

Biểu tượng Thế vận hội Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Biểu tượng Thế vận hội Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Biểu tượng Thế vận hội Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top