Nhật Bản tìm kiếm tàu chở 43 thủy thủ mất tích trong bão Maysak

Chiếc tàu mất tích ở ngoài khơi miền nam Nhật Bản trong lúc bão Maysak đang tấn công khu vực. Ảnh: Mainichi
Chiếc tàu mất tích ở ngoài khơi miền nam Nhật Bản trong lúc bão Maysak đang tấn công khu vực. Ảnh: Mainichi
Chiếc tàu mất tích ở ngoài khơi miền nam Nhật Bản trong lúc bão Maysak đang tấn công khu vực. Ảnh: Mainichi
Lên top