Nhật Bản tiếp tục phát hiện vaccine Moderna nhiễm chất lạ

Nhật Bản phát hiện thêm lọ vaccine Moderna nhiễm tạp chất lạ ở tỉnh Kanagawa. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện thêm lọ vaccine Moderna nhiễm tạp chất lạ ở tỉnh Kanagawa. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện thêm lọ vaccine Moderna nhiễm tạp chất lạ ở tỉnh Kanagawa. Ảnh: AFP
Lên top