Nhật Bản: Tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine COVID-19

Lên top