Nhật Bản thêm 14 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Lên top