Nhật Bản: Tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19

Ông  Shigeru Omi cho biết, tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19 sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích việc cách ly chưa thực hiện tốt. Ảnh: Reuters
Ông Shigeru Omi cho biết, tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19 sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích việc cách ly chưa thực hiện tốt. Ảnh: Reuters
Ông Shigeru Omi cho biết, tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19 sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích việc cách ly chưa thực hiện tốt. Ảnh: Reuters
Lên top