Nhật Bản: Số ca COVID-19 tăng vọt, vùng Okinawa ban bố tình trạng khẩn

Trong số ca COVID-19 ở Okinawa, Nhật Bản có phần lớn là binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Ảnh: Reuters.
Trong số ca COVID-19 ở Okinawa, Nhật Bản có phần lớn là binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Ảnh: Reuters.
Trong số ca COVID-19 ở Okinawa, Nhật Bản có phần lớn là binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Ảnh: Reuters.
Lên top