Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa từ 2.3 do dịch COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu các trường học trên cả nước đóng cửa từ ngày 2.3 phòng dịch COVID-19. Ảnh: Kyodo.
Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu các trường học trên cả nước đóng cửa từ ngày 2.3 phòng dịch COVID-19. Ảnh: Kyodo.
Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu các trường học trên cả nước đóng cửa từ ngày 2.3 phòng dịch COVID-19. Ảnh: Kyodo.
Lên top