Nhật Bản sẽ tham gia tuần tra huấn luyện chung với Mỹ trên Biển Đông