Nhật Bản sẽ lập tổng hành dinh chống COVID-19 và ban bố tình trạng khẩn cấp

Người dân tại một nhà ga ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Người dân tại một nhà ga ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Người dân tại một nhà ga ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Lên top