Nhật Bản: “Robot tư duy”, bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo

Khuôn viên trường đại học Tokyo. Ảnh: Đại học Tokyo
Khuôn viên trường đại học Tokyo. Ảnh: Đại học Tokyo
Khuôn viên trường đại học Tokyo. Ảnh: Đại học Tokyo
Lên top