Nhật Bản rà soát hệ thống y tế, đề phòng làn sóng COVID-19 thứ 6

Một phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Một phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Một phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top