Nhật Bản phê duyệt nhiều cơ chế mới hỗ trợ lao động nước ngoài

Một lao động trong một nhà máy ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Một lao động trong một nhà máy ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Một lao động trong một nhà máy ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Lên top