Nhật Bản phê duyệt dự luật mới, phạt nặng vi phạm hạn chế COVID-19

Thủ đô Tokyo và các khu vực khác đang đặt dưới tình trạng khẩn cấp nhằm kiềm chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ đô Tokyo và các khu vực khác đang đặt dưới tình trạng khẩn cấp nhằm kiềm chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ đô Tokyo và các khu vực khác đang đặt dưới tình trạng khẩn cấp nhằm kiềm chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top