Nhật Bản phát hiện loại biến thể Delta mới

Virus SARS-CoV-2 phân lập từ tế bào cơ thể của bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ tế bào cơ thể của bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ tế bào cơ thể của bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top