Nhật Bản phát hiện hóa thạch trứng của loài khủng long chưa từng biết đến

Mô hình trứng khủng long được hồi phục lại. Ảnh: Mainichi
Mô hình trứng khủng long được hồi phục lại. Ảnh: Mainichi
Mô hình trứng khủng long được hồi phục lại. Ảnh: Mainichi
Lên top