Nhật Bản phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể Eta

Nhật Bản phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể Eta trong bối cảnh vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể Eta trong bối cảnh vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Nhật Bản phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể Eta trong bối cảnh vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Lên top