Nhật Bản: Phát hiện hài cốt người mất tích sau 10 năm thảm họa sóng thần

Thảm họa sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người, trong đó 2.500 người hiện vẫn đang mất tích. Ảnh: AFP
Thảm họa sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người, trong đó 2.500 người hiện vẫn đang mất tích. Ảnh: AFP
Thảm họa sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người, trong đó 2.500 người hiện vẫn đang mất tích. Ảnh: AFP
Lên top