Nhật Bản phát hiện 152 công cụ bằng đá niên đại hàng chục nghìn năm

Di vật khảo cổ bằng đá có niên đại khoảng 36.000 năm từ cuối thời đồ đá cũ được tìm thấy tại di tích Ueno ở Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Di vật khảo cổ bằng đá có niên đại khoảng 36.000 năm từ cuối thời đồ đá cũ được tìm thấy tại di tích Ueno ở Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Di vật khảo cổ bằng đá có niên đại khoảng 36.000 năm từ cuối thời đồ đá cũ được tìm thấy tại di tích Ueno ở Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Lên top