Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp đặc biệt với siêu bão Hagibis

Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp đặc biệt với siêu bão Hagibis cho 5 khu vực. Ảnh: Mainichi.
Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp đặc biệt với siêu bão Hagibis cho 5 khu vực. Ảnh: Mainichi.
Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp đặc biệt với siêu bão Hagibis cho 5 khu vực. Ảnh: Mainichi.
Lên top