Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhật Bản lập văn phòng xử lý tranh chấp lãnh thổ