Nhật Bản lần đầu cấp chứng nhận cư trú đặc biệt cho 2 con cò hoang dã

Hai con cò phương Đông hoang dã đầu tiên được sinh ra ở phía nam Nhật Bản đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt. Ảnh: Mainichi
Hai con cò phương Đông hoang dã đầu tiên được sinh ra ở phía nam Nhật Bản đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt. Ảnh: Mainichi
Hai con cò phương Đông hoang dã đầu tiên được sinh ra ở phía nam Nhật Bản đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt. Ảnh: Mainichi
Lên top