Nhật Bản kiên định đẩy mạnh quan hệ, hợp tác hiệu quả với ASEAN

Tọa đàm bàn tròn cao cấp “ASEAN-Nhật Bản: Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới 50 năm Quan hệ đối tác” diễn ra ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tọa đàm bàn tròn cao cấp “ASEAN-Nhật Bản: Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới 50 năm Quan hệ đối tác” diễn ra ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tọa đàm bàn tròn cao cấp “ASEAN-Nhật Bản: Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới 50 năm Quan hệ đối tác” diễn ra ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top