Nhật Bản hồi sinh thành công vi khuẩn bất hoạt hơn 100 triệu năm

Hình ảnh phóng to cho thấy các vi khuẩn được hồi sinh từ trầm tích dưới Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
Hình ảnh phóng to cho thấy các vi khuẩn được hồi sinh từ trầm tích dưới Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
Hình ảnh phóng to cho thấy các vi khuẩn được hồi sinh từ trầm tích dưới Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
Lên top