Nhật Bản hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Hàng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt đến sân bay Đà Nẵng. Ảnh: JICA
Hàng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt đến sân bay Đà Nẵng. Ảnh: JICA
Hàng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt đến sân bay Đà Nẵng. Ảnh: JICA
Lên top