Nhật Bản hỗ trợ thêm 25 tỉ đồng thiết bị cho Việt Nam chống dịch

Máy ECMO. Ảnh: AFP/Getty
Máy ECMO. Ảnh: AFP/Getty
Máy ECMO. Ảnh: AFP/Getty
Lên top