Nhật Bản: Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân độc đáo Hadaka Matsuri

Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri ở Nhật Bản. Ảnh: CNN
Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri ở Nhật Bản. Ảnh: CNN
Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri ở Nhật Bản. Ảnh: CNN
Lên top