Nhật Bản gửi robot thăm dò nhỏ như quả bóng lên Mặt trăng

Robot cỡ quả bóng chày sẽ được Nhật Bản đưa lên Mặt trăng năm 2022. Ảnh: JAXA
Robot cỡ quả bóng chày sẽ được Nhật Bản đưa lên Mặt trăng năm 2022. Ảnh: JAXA
Robot cỡ quả bóng chày sẽ được Nhật Bản đưa lên Mặt trăng năm 2022. Ảnh: JAXA
Lên top