Nhật Bản: Giáo viên nhiễm COVID-19 vẫn đi dạy, 3 ca nhiễm virus là học sinh

Trong số các ca nhiễm virus COVID-19 của Nhật Bản được xác nhận ngày 21 và 22.2 có 1 giáo viên và 3 học sinh. Ảnh: Reuters.
Trong số các ca nhiễm virus COVID-19 của Nhật Bản được xác nhận ngày 21 và 22.2 có 1 giáo viên và 3 học sinh. Ảnh: Reuters.
Trong số các ca nhiễm virus COVID-19 của Nhật Bản được xác nhận ngày 21 và 22.2 có 1 giáo viên và 3 học sinh. Ảnh: Reuters.
Lên top