Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi trước Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi trước Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi trước Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Lên top