Nhật Bản đưa mẫu vật tiểu hành tinh gần Trái đất cho NASA

Quá trình lấy mẫu từ tiểu hành tinh Ryugu để đưa về Trái đất. Ảnh: JAXA
Quá trình lấy mẫu từ tiểu hành tinh Ryugu để đưa về Trái đất. Ảnh: JAXA
Quá trình lấy mẫu từ tiểu hành tinh Ryugu để đưa về Trái đất. Ảnh: JAXA
Lên top