Nhật Bản dự tính chi 40 tỉ USD mua chiến đấu cơ để bảo vệ đảo

Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản dự kiến về hưu vào khoảng 2035. Ảnh: AFP
Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản dự kiến về hưu vào khoảng 2035. Ảnh: AFP
Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản dự kiến về hưu vào khoảng 2035. Ảnh: AFP
Lên top