Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang trên đường phố ở Nhật Bản trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang trên đường phố ở Nhật Bản trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang trên đường phố ở Nhật Bản trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top