Nhật Bản cung cấp thuốc miễn phí cho 20 nước bị COVID-19

Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc Avigan cho 20 nước bị COVID-19. Ảnh: Nikkei
Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc Avigan cho 20 nước bị COVID-19. Ảnh: Nikkei
Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc Avigan cho 20 nước bị COVID-19. Ảnh: Nikkei
Lên top