Nhật Bản công bố khoản tài trợ lớn chưa từng thấy cho GAVI

Y tá đang chuẩn bị vaccine phế cầu tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Hà Nam, Trung Quốc hôm 1.6. Ảnh: AFP.
Y tá đang chuẩn bị vaccine phế cầu tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Hà Nam, Trung Quốc hôm 1.6. Ảnh: AFP.
Y tá đang chuẩn bị vaccine phế cầu tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Hà Nam, Trung Quốc hôm 1.6. Ảnh: AFP.
Lên top